Stichting

Doel

  1. De stichting heeft ten doel de herinnering levend te houden aan de medeburgers die zijn weggevoerd, omgekomen, tewerkgesteld vanuit Ridderkerk tijdens de Tweede Wereldoorlog;
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  3. Het plaatsen van herinneringsstenen in het kader van het internationale project Stolpersteine;
  4. Het ontwikkelen van een educatieve website en sociale media;
  5. Het betrekken van de Ridderkerkse schoolgaande jeugd over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en hen te bereiken bij de nagedachtenis; en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.

De stichting heeft een geschiedenis, die is ontstaan uit twee verschillende invalshoeken. We volgen deze in chronologische volgorde.

In de masterstudie, G.H. Kersten als SGP-leider tegenover de Joden, wordt de familie den Hartog al genoemd. Herman van Beek heeft voor deze studie gebruik gemaakt van het boek van Janneke de Moei In het net gevangen. Zij beschrijft indrukwekkend de lotgevallen van de familie Den Hartog. In september 2009 is er een ontmoeting geweest met de bestuursleden Ton de Koning en Ronald Kitsz van de Dijksynagoge Sliedrecht. De stichting Dijksynagoge heeft namelijk ook zorg gedragen voor het planten van een boom vlakbij het gemeentehuis van Ridderkerk. De Dijksynagoge heeft zich in 2010 om begrijpelijke redenen teruggetrokken om het project Stolpersteine voor de familie den Hartog te gaan realiseren. In 2010 bezocht Herman van Beek de Oudheidkamer Ridderkerk. Er volgt een ontmoeting met de werkgroep Ridderkerk in de 2e WO. Zo komen er contacten met Els de Winter, Herman van Hall, en Raymond de Kreek, de schrijver van de lesbrief uit 2006 over de familie den Hartog.

In deze tijd was ook Piet de Vries in contact getreden met de Oudheidkamer Ridderkerk. De familie Gonnie Noordermeer-Nunninkhoven had een collecte laten organiseren in de Gereformeerde Kerk in Rijsoord om een beginkapitaal te hebben om Stolpersteine te plaatsen voor de familie den Hartog uit Ridderkerk-Oostendam.

Op een avond in 2011 is er een bijeenkomst geweest om mensen rondom dit initiatief met elkaar in contact te brengen, waarbij  ook Ragnar Donker betrokken is geraakt bij dit project.

Op 15 januari 2015 is de stichtingsakte gepasseerd bij een notaris uit Ridderkerk. Op 17 september 2015 werd er een overeenkomst getekend tussen de gemeente Ridderkerk en de stichting Stolpersteine Ridderkerk.