Educatie

Lesbrieven over antisemitisme volgen indien mogelijk 31 december 2018. De Rotterdamse lerarenbeurs is aangevraagd en toegewezen.